Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viahormeza hormeza

November 30 2019

3609 09a8 380
Reposted fromteijakool teijakool vianoniewiem noniewiem

November 29 2019

9292 6a09 380
9928 91f0 380
Reposted fromregcord regcord viaoski oski
8823 0550 380
Reposted fromlordsoth lordsoth viacolorfulvillain colorfulvillain

November 28 2019

7954 1a2b 380
Reposted fromjpingus jpingus viacarmenluna carmenluna

November 24 2019

4764 466f 380
Reposted fromtotal1ty total1ty viaFreXxX FreXxX

November 19 2019

Reposted fromgket gket viaMaryiczary Maryiczary

November 17 2019

4102 f821 380
Reposted fromkarsina karsina viapchamtensyf pchamtensyf

November 16 2019

6911 39f2 380
Reposted fromMtsen Mtsen viaheadsbangbang headsbangbang

November 15 2019

2296 6aed 380
>hashafashasha
Reposted fromtotal1ty total1ty viarufusthedog rufusthedog
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaicantsleepatnight icantsleepatnight

November 13 2019

3497 316d 380
5053 6f9d 380
Reposted frompiehus piehus viaryska ryska
1346 b07b 380
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
3179 64e1 380
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaczi nowaczi

November 10 2019

0123 af91 380
Reposted fromzciach zciach viabehindmyeyelids behindmyeyelids

November 08 2019

4109 0854 380
Reposted fromscorpix scorpix viazyrafa zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl