Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

0119 1d6d 380
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadzony dzony

May 24 2020

6636 9534 380
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianoticeable noticeable
9855 28de 380
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
7510 24c8 380
Reposted fromHereName HereName vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 22 2020

8030 2622 380
Reposted fromnutt nutt viarurky rurky
Reposted fromFlau Flau viasentymentalna sentymentalna
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasgrialux3 sgrialux3

May 19 2020

0260 0f42 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaveryrude veryrude
2341 853f 380
Reposted fromzciach zciach viaveryrude veryrude

May 16 2020

Reposted frommangoe mangoe viabiesyfiodora biesyfiodora
Reposted fromSkeptical Skeptical viaiblameyou iblameyou

May 12 2020

Sama nie wiem, czy czuję się lepiej, czy po prostu zobojętniałam. Pewność przynosi jednak spokój, nawet jeśli jest to pewność jakiejś wielkiej katastrofy czy fiaska. Tak, sądzę, że czuję się lepiej. Na wszystko patrzę z innej strony – zamiast oczekiwać, że mi się uda, i popadać w rozpacz, kiedy nie dostaję tego, czego chcę, niczego nie oczekuję i jeśli od czasu do czasu osiągnę coś drobnego, czuję niemałe zadowolenie.
— Susan Sontag - Dzienniki 1947-1963
Reposted frommaybeyou maybeyou viagumisiowelove gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viagumisiowelove gumisiowelove
Mam niejasne przeczucie z tyłu głowy, że coś okropnie przegapiłem. 
Reposted fromhrafn hrafn viagumisiowelove gumisiowelove
3570 23d2 380
Reposted fromabsolem absolem viabzdura bzdura

„Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?”

—Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn viagumisiowelove gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...