Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

4346 8b75 380
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialithiumowa lithiumowa
7814 db05 380
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabrianmay brianmay

February 21 2020

8560 1ed5 380
3368 061e 380

February 19 2020

February 16 2020

7307 70c1 380
Reposted fromowca owca viakrzywda krzywda

February 09 2020

So why do you think you are suited to this position?

image

What are your achievements so far?

image

What are your ambitions. in reference previous education and work history?

image

Reposted fromhairinmy hairinmy vialarwyastralne larwyastralne

February 08 2020

4213 bd82 380
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZoonk11 Zoonk11

February 02 2020

7035 0275 380
Reposted fromhrafn hrafn viabigevilgrin00 bigevilgrin00
0801 87a3 380
Reposted fromgrobson grobson viabigevilgrin00 bigevilgrin00
4371 da65 380
Reposted frommangoe mangoe viatfu tfu
0199 3e54 380
Reposted fromZircon Zircon viakikkeer kikkeer
właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
— Wojciech Kuczok
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianiskowo niskowo
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viayoungblood youngblood
Kiedy Cię potrzebują: czule się do Ciebie uśmiechają, zauważają, otwierają drzwi, poklepują do ramieniu, głaszczą, przytulają. Walczysz dla nich z całych sił, nadstawiasz policzek, podajesz dłoń. Jesteś. Bez znaczenia są wtedy fajerwerki i wcale nie chcesz gratyfikacji. Kiedy Ty potrzebujesz ich:  Ich nie ma.

Bezlitosny schemat ludzkiej pamięci.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajuhasowa juhasowa

January 30 2020

2245 8c57 380
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieprzygoda nieprzygoda
8568 4b93 380
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl