Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

1583 47d7 380
Reposted fromnyaako nyaako viacover-my-eyes cover-my-eyes

July 17 2017

5346 bf37 380
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajnna jnna
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaszydera szydera
8083 d1b3 380
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viajethra jethra
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0256 645f 380
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk

July 15 2017

Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaPoranny Poranny

July 14 2017

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaucieknijmi ucieknijmi

July 13 2017

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts

July 11 2017

1934 4629 380
Reposted fromdjahnee djahnee viaTiffanys Tiffanys
1006 dc07 380
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaTiffanys Tiffanys
5772 26dd 380
Reposted fromministerium ministerium viaLaColie LaColie

July 10 2017

4701 5832 380
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viaExfeletes Exfeletes
7416 d649 380
Reposted fromteijakool teijakool viakartoNik kartoNik
8454 2f1a 380
Reposted fromkelu kelu viakartoNik kartoNik
0594 9561 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
0679 b6ed 380
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viajethra jethra
8873 4a00 380
Reposted fromgrobson grobson viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl