Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

3711 ec65 380
Reposted fromamatore amatore vialaj laj
2224 29a7 380
Reposted fromkjuik kjuik viaNocturia Nocturia

August 03 2017

4884 86d9 380
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viaunhappys unhappys

August 02 2017

3157 e112 380
Reposted fromTaieri Taieri viaszydera szydera

August 01 2017

July 29 2017

2392 5ca1 380
Reposted fromsargon sargon viaOhJohnny OhJohnny
2652 c3d1 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicciekawego nicciekawego

July 25 2017

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri vialovesweets lovesweets

July 21 2017

5016 bdb9 380
Reposted fromkatsiu katsiu viabojaniewiem bojaniewiem
0677 e932 380
Reposted fromsosna sosna viaAtari Atari

July 20 2017

1201 6f83 380
Reposted fromparkaboy parkaboy viaunmadebeds unmadebeds
5056 240e 380

July 19 2017

1583 47d7 380
Reposted fromnyaako nyaako viacover-my-eyes cover-my-eyes

July 17 2017

5346 bf37 380
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajnna jnna
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaszydera szydera
8083 d1b3 380
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viajethra jethra
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl