Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie vianyaako nyaako
2095 af30 380
Reposted fromfungi fungi viaKryptonite Kryptonite

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

3989 a797 380
Reposted fromteijakool teijakool viasztukamatorka sztukamatorka
4405 7bf2 380
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaPoranny Poranny
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
2954 b49f 380
Pamiętajcie, że to zawsze zaczyna się niewinnie. Zareagujcie na etapie pierwszego obrazka. Mówię wam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohhh ohhh

June 24 2017

Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
2310 d712 380
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaelinela elinela

depression-suggestions:

I want my motivation back. I want my energy and sleep back. I want myself back

Reposted fromnosmile nosmile viacrispybones crispybones
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.

June 23 2017

0962 637b 380
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapiehus piehus
2797 ec73 380
Reposted fromrm rm viaRedHeadCath RedHeadCath
8394 23e4 380
placek z sadu.
5072 61eb 380
CO KURWA XD
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viabercik bercik
3320 9300 380
Reposted fromdudku dudku viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
Z czego wynika tak niska samoocena? Z tego, co zwykle - z programowania, któremu zostaliśmy kiedyś poddani. Z tego, że większość z nas słyszała dwadzieścia "nie" na jedno "tak", dziesięć "źle to robisz" na jedno "dobrze to robisz" i pięć "jesteś głupi" na każde "jesteś wspaniały"

June 22 2017

4841 eba7 380
Reposted fromkaiee kaiee viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

June 21 2017

Reposted frommayamar mayamar viazupson zupson

June 20 2017

9359 a186 380

Happy French girl and her cat (1959).

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl