Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

4619 54f8 380
Reposted fromZircon Zircon viaadaaa93 adaaa93

November 17 2017

Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
Nie chcę się tłumaczyć, ale kiedy ktoś człowieka tak kompletnie ignoruje, samemu zaczyna się wątpić, czy aby na pewno się istnieje.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viakotfica kotfica
0533 068d 380

paprika:

 all the time

8320 2131 380
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viascorpix scorpix

November 16 2017

0137 de93 380
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaseasons seasons
6438 d645 380
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viajethra jethra
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafortytwo fortytwo
9491 7bd6 380
Reposted fromPoranny Poranny viaszatanista szatanista

November 15 2017

4260 0450 380
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viajethra jethra

November 14 2017

7153 adeb 380
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

November 13 2017

6594 0160 380
Reposted frommyego myego viaPoranny Poranny

November 12 2017

3234 627a 380
Reposted fromTamahl Tamahl viakrzywda krzywda
8256 f2c0 380
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
3539 8305 380
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapffft pffft

November 11 2017

8357 3725 380
Reposted fromJapko Japko viaAtari Atari
2601 e2ab 380
Reposted fromclitoris clitoris viatobecontinued tobecontinued

November 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl