Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

wszystkiego jest za wiele, za dużo, nie zniosę tego dłużej 
Reposted bydivi divi
1276 8e82 380
Reposted fromochgod ochgod vialovesweets lovesweets
9166 8ba5 380
Reposted fromexistential existential viaMagoryan Magoryan

September 20 2017

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
4066 f68b 380
Reposted fromumorusana umorusana viajethra jethra
8394 23e4 380
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viajethra jethra

September 19 2017

5550 71e2 380
Reposted fromdivi divi vianotorious-rookie notorious-rookie
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaolakocie olakocie
6787 d855 380
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSeventeenRed SeventeenRed
2857 fa7f 380
Reposted fromtfu tfu viakaskowata kaskowata
5546 4416 380
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Overthinking will destroy your mood. Breathe and let go.
— (via deeplifequotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmere Amere

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaCannonball Cannonball

September 18 2017

Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamyu myu
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viahalyscircus halyscircus
7789 dad3 380
.kitku
Reposted fromkhal khal viahalyscircus halyscircus
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaagp agp
5217 d3cf 380
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viawindingroads windingroads
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viaagp agp

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viatrespass trespass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl